Afilia zaitez

> Ciudadanoseko afiliatu gisa hau egin dezakezu:

Alderdiaren barne eta kanpo ekintzetan parte hartu dezakezu, gure nahien eraketan lagunduz.

Botoa zuzenki emateko eskubidea izango duzu.

Hautesle eta hautagarri gisa parte hartu dezakezu alderdiko ordezkaritza eta gobernu-organuetako kideenaukeraketan.

Zuzendaritza-organoek hartzen dituzten erabakiei, alderdiak egindako ekintzei edo alderdiaren antolakuntza edo bizitzaren beste edozein alderi buruz jakingo duzu.

Alderdiko zuzendaritz-organoen aurrean eskaera eta proposamenak aurkeztu ditzakezu

Hauteskunde-kanpaina eta alderdiaren ohiko ekintza publikoetan lagundu dezakezu.

CUOTA MÍNIMA: 10 € 5 € para los estudiantes menores de 25 años, pensionistas o personas en situación de desempleo. El cobro de las cuotas se realiza de forma bimestral

Afiliatu alta

  1. 1. Datu pertsonalak

    Izena *
    Lehen abizena *
    Bigarren abizena *
    Sexua *
    NAN/ANA *
    Jaiotze data *
    Nazionalitatea *
    Bigarren nazionalitatea
    Jarduera nagusia *
    Besteka jarduera bat
  2. 2. Harremanetarako datuak

    Herrialdea *
    Probintzia
    Municipio / Código Postal *
    Vía *
    Dirección *
    Número *
    Piso
    Información Adicional
    Telefono mugikorra *
    Beste mugikor bat
    Telefono finkoa
    Harremanerako e-maila *
    Harremanerako e-maila errepikatu *
    Beste e-mail bat
  3. 3. Banku xehetasunak

    Hileko kuota *
    10 €
    20 €
    30 €
    40 €
    50 €

    (*) Ten en cuenta que el cargo de tu cuota se realiza de forma bimestral, por tanto, se te cobrarán cada dos meses.

    Kontu korrontea *
    Oharrak
Autorizo y legitimo a Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía a que trate los datos facilitados a través del presente formulario con la finalidad de tramitar mi alta como afiliado del partido, gestionar mi cuenta de afiliado y para el cobro de las cuotas correspondientes. La falta de autorización y/u oposición a los presentes tratamientos, así como el impago de las cuotas dará lugar a la imposibilidad de ser afiliado del Partido.
Acepto las Condiciones de Uso y Política de Privacidad de reflejado en el sitio web de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía
Consultar Política de Privacidad y Condiciones de Uso
Acepto los derechos y obligaciones que implica ser afiliado de Ciudadanos (Cs), tal y como se recoge en el Capítulo Primero y Capítulo Segundo, artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de los Estatutos del Partido.
Estatutuak kontsulatu
Autorizo a que Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía me envíe información del Partido consistente en actividades, noticias, jornadas, eventos y/o cualquier tipo de información de interés relacionada con el mismo.
Enviar Solicitud