Afíliate

> Como afiliado de Cs podes:

Participar nas actividades internas e externas do Partido, contribuíndo á formación da vontade de Cs.

Exercer o dereito de voto directamente.

Participar como electores e elexibles na elección dos órganos de goberno e representación do Partido.

Ser informados sobre as decisións adoptadas polos seus órganos directivos, as actividades realizadas polo Partido e calquera outro aspecto da vida e organización do Partido.

Presentar peticións e propostas ante os órganos directivos do Partido.

Colaborar nas campañas electorais e actividades públicas regulares do Partido.

CUOTA MÍNIMA: 10 € 5 € para los estudiantes menores de 25 años, pensionistas o personas en situación de desempleo. El cobro de las cuotas se realiza de forma bimestral

Alta Afiliado

 1. 1. Datos personais

  Nome *
  Primeiro apelido *
  Segundo apelido *
  Xénero *
  DNI/NIE *
  Data de nacemento *
  Nacionalidade *
  Segunda Nacionalidade
  Ocupación principal *
  Outra ocupación
 2. 2. Datos de contacto

  Tipo de vía *
  Nome da vía *
  Número
  Piso
  Información adicional
  País *
  Provincia *
  Código postal / Poboación *
  Teléfono móvil *
  Teléfono móvil alternativo
  Teléfono fixo
  E-mail de contacto *
  Repetir e-mail de contacto *
  E-mail alternativo
 3. 3. Datos bancarios

  Cota mensual *
  10 €
  20 €
  30 €
  40 €
  50 €
  Conta corrente *
  Observacións
Acepto las condiciones de uso como afiliado del Partido Ciudadanos, y acepto los derechos y obligaciones que implica ser afiliado de Ciudadanos (Cs), tal y como se recoge en el Capitulo Primero y Capitulo Segundo, artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de los Estatutos del Partido.
Consultar Estatutos
Acepto os términos expostos no aviso de protección de datos de carácter persoal.
Ao empregar este formulario para contactar con Cidadáns - Partido da Cidadanía, considérome informado e acepto a política de privacidade e o aviso legal que existe no sitio web www.ciudadanos-cs.org e dou o meu consentimento a esta organización política para que trate os meus datos de carácter persoal nun ficheiro automatizado co obxetivo de que poidan manter comunicacións por distintas vías comigo para poder informarme de noticias, actividades e xornadas de Cidadáns - Partido da Cidadanía. Estou informado de que podo revocar este consentimento en calquera momento e segundo a Lei 15/1999 LOPD de forma fácil e gratuita en calquera das direccións ou teléfonos que se inclúen neste sitio web. NON CEDEMOS OS SEUS DATOS A NINGÚN TERCEIRO.
Consultar política de privacidade
Enviar Solicitud