Faite Simpatizante

> Como simpatizante podes:

Formar parte de Cidadáns sen afiliarte.

Estar informado das actividades do Partido.

Participar nas campañas electorais.

Ser interventor e apoderado.

Colaborar económicamente, de forma regular ou esporádica.

Participar nas reunións da Agrupación que estea más preto do teu domicilio, por acordo da Xunta de Agrupación correspondente, pero non poderás ser elector nin elexible.

Cota mensual: 0 €

Alta Simpatizante

 1. 1. Datos personais

  Nome *
  Primeiro apelido *
  Segundo apelido *
  Xénero *
  DNI/NIE *
  Data de nacemento *
 2. 2. Datos de contacto

  Tipo de vía *
  Nome da vía *
  Número
  Piso
  Información adicional
  País *
  Provincia *
  Código postal / Poboación *
  Teléfono móvil *
  Teléfono móvil alternativo
  Teléfono fixo
  E-mail de contacto *
  Repetir e-mail de contacto *
  E-mail alternativo
Acepto os dereitos e obrigacións que implica ser simpatizante de Cidadáns (Cs), tal e como se recolle no capítulo segundo, artigo 8 dos Estatutos do Partido.
Consultar Estatutos
Acepto os términos expostos no aviso de protección de datos de carácter persoal.
Ao empregar este formulario para contactar con Cidadáns - Partido da Cidadanía, considérome informado e acepto a política de privacidade e o aviso legal que existe no sitio web www.ciudadanos-cs.org e dou o meu consentimento a esta organización política para que trate os meus datos de carácter persoal nun ficheiro automatizado co obxetivo de que poidan manter comunicacións por distintas vías comigo para poder informarme de noticias, actividades e xornadas de Cidadáns - Partido da Cidadanía. Estou informado de que podo revocar este consentimento en calquera momento e segundo a Lei 15/1999 LOPD de forma fácil e gratuita en calquera das direccións ou teléfonos que se inclúen neste sitio web. NON CEDEMOS OS SEUS DATOS A NINGÚN TERCEIRO.
Consultar política de privacidade
Enviar