Cidadáns
En Europa

Cs Europa

> Cidadáns tamén é a túa voz no Parlamento Europeo cos nosos eurodiputados:

> Blog Ciudadanos Europa (cseuropa.ciudadanos-cs.org)

Javier Nart
(Laredo, Cantabria, 1947).

Licenciado en Derecho. Ha ejercido como abogado, como corresponsal de guerra durante veinte años, y como asesor de política internacional.

Además, colabora en varias tertulias y programas de televisión, y es autor de varios libros en los que recoge sus experiencias como corresponsal de guerra.

Ha colaborado con Ciudadanos desde su fundación y, desde mayo de 2014, es diputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Es vicepresidente del grupo ALDE en el Parlamento Europeo.

Vicepresidente
DACP
Delegación na Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
Membro
AFET
Comisión de Asuntos Exteriores
SEDE
Subcomisión de Seguridade e Defensa
Suplente
PETI
Comisión de Peticións
DMAS
Delegación para as Relacións cos Países do Mashreq
DASE
Delegación para as Relacións cos Países do Sudeste Asiático e a Asociación de Nacións do Sudeste Asiático (ASEAN)
Podes consultar tódalas súas iniciativas parlamentarias e actividades Aquí.
Para contactar con nuestros eurodiputados puedes escribir a: oficina.europa@ciudadanos-cs.org
Máis información: Web do Parlamento Europeo