Cidadáns
En Europa

Cs Europa

> Cidadáns tamén é a túa voz no Parlamento Europeo cos nosos eurodiputados:

> Blog Ciudadanos Europa (cseuropa.ciudadanos-cs.org)

Javier Nart
(Laredo, Cantabria, 1947). Licenciado en Dereito. Exerceu como Avogado, corresponsal de guerra durante 20 anos e asesor en política internacional. Ademáis, colaborou e participou nas tertulias de numerosos programas de televisión e radio.

Autor de varios libros sobre as súas experiencias como corresponsal de guerra.

En maio de 2014 foi elexido Eurodiputado por Cidadáns.

Vicepresidente
DACP
Delegación na Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
Membro
AFET
Comisión de Asuntos Exteriores
SEDE
Subcomisión de Seguridade e Defensa
Suplente
PETI
Comisión de Peticións
DMAS
Delegación para as Relacións cos Países do Mashreq
DASE
Delegación para as Relacións cos Países do Sudeste Asiático e a Asociación de Nacións do Sudeste Asiático (ASEAN)
Podes consultar tódalas súas iniciativas parlamentarias e actividades Aquí.
Carolina Punset Banel
(Washington, 1971). Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en cooperación internacional al desarrollo y organizaciones no gubernamentales por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en pericia caligráfica judicial.

Ha desarrollado su carrera profesional como abogada especialista en derecho penal y penitenciario, en varias ONGs y como perito calígrafo judicial en la Comunidad Valenciana.

Membro
ITRE
Comisión de Industria, Investigación e Enerxía
DACP
Delegación na Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
Suplente
DEVE
Comisión de Desenvolvemento
DSAS
Delegación para as Relacións cos Países de Asia Meridional
Podes consultar tódalas súas iniciativas parlamentarias e actividades Aquí.
Para contactar con nuestros eurodiputados puedes escribir a: oficina.europa@ciudadanos-cs.org
Máis información: Web do Parlamento Europeo