Ciutadans
a Europa

Cs Europa

> Ciutadans és també la teua veu al Parlament Europeu amb els nostres eurodiputats:

> Blog Ciudadanos Europa (cseuropa.ciudadanos-cs.org)

Javier Nart
(Laredo, Cantabria, 1947).

Licenciado en Derecho. Ha ejercido como abogado, como corresponsal de guerra durante veinte años, y como asesor de política internacional.

Además, colabora en varias tertulias y programas de televisión, y es autor de varios libros en los que recoge sus experiencias como corresponsal de guerra.

Ha colaborado con Ciudadanos desde su fundación y, desde mayo de 2014, es diputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Es vicepresidente del grupo ALDE en el Parlamento Europeo.

Vicepresident
DACP
Delegació a l'Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE
Membre
AFET
Comissió d'Assumptes Estrangers
SEDE
Subcomissió de Seguretat i Defensa
Suplent
PETI
Comissió de Peticions
DMAS
Delegació per a les Relacions amb els Països del Màixriq
DASE
Delegació per a les Relacions amb els Països del Sud-est Asiàtic i l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN)
Pots consultar totes les iniciatives parlamentàries i activitats ací.
Para contactar con nuestros eurodiputados puedes escribir a: oficina.europa@ciudadanos-cs.org
Més informació: web del Parlament Europeu