Ciutadans
a Europa

Cs Europa

> Ciutadans és també la teua veu al Parlament Europeu amb els nostres eurodiputats:

> Blog Ciudadanos Europa (cseuropa.ciudadanos-cs.org)

Javier Nart
(Laredo, Cantabria, 1947). Llicenciat en Dret. Ha exercit com a advocat, corresponsal de guerra durant 20 anys i assessor en política internacional. A més a més, ha col·laborat i participat en les tertúlies de nombrosos programes de televisió i ràdio.

És autor de diversos llibres sobre les seues experiències com a corresponsal de guerra.

El maig de 2014 fou triat eurodiputat per Ciutadans.

Vicepresident
DACP
Delegació a l'Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE
Membre
AFET
Comissió d'Assumptes Estrangers
SEDE
Subcomissió de Seguretat i Defensa
Suplent
PETI
Comissió de Peticions
DMAS
Delegació per a les Relacions amb els Països del Màixriq
DASE
Delegació per a les Relacions amb els Països del Sud-est Asiàtic i l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN)
Pots consultar totes les iniciatives parlamentàries i activitats ací.
Carolina Punset Banel
(Washington, 1971). Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en cooperación internacional al desarrollo y organizaciones no gubernamentales por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en pericia caligráfica judicial.

Ha desarrollado su carrera profesional como abogada especialista en derecho penal y penitenciario, en varias ONGs y como perito calígrafo judicial en la Comunidad Valenciana.

Membre
ITRE
Comissió d'Indústria, Investigació i Energia
DACP
Delegació a l'Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE
Suplent
DEVE
Comissió de Desenrotllament
DSAS
Delegació per a les Relacions amb els Països de l'Àsia Meridional
Pots consultar totes les iniciatives parlamentàries i activitats ací.
Para contactar con nuestros eurodiputados puedes escribir a: oficina.europa@ciudadanos-cs.org
Més informació: web del Parlament Europeu