• 1
  Separar immediatament de qualsevol càrrec, públic o de partit, els imputats per corrupció política fins la resolució completa del procediment judicial.
 • 2
  Responsabilitat patrimonial subsidiària dels partits polítics en casos de corrupció dels seus càrrecs públics.
 • 3
  Apartar de qualsevol càrrec públic o de partita a tot aquell representant que hagi falsificat o enganyat en relació al seu currículum o a la seva qualificació professional o acadèmica.
 • 4
  Prohibir que les empreses facin donacions als partits, reduir a 50.000 € les donacions de les persones físiques i notificar al Tribunal de Comptes en un termini de tres mesos les donacions superiors a 25.000 €. *
  * (Artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas).
 • 5
  Prohibir les donacions per part de presidents, consellers delegats i d'altres directius amb responsabilitat directa o indirecta en la gestió dels contractes amb l'Administració.
 • 6
  Prohibir les condonacios dels crèdits bancaris als partits polítics.
 • 7
  Tipificar el delicte del finançament il·legal dels partits polítics al Codi Penal amb responsabilitat penal dels partits polítics i sindicats.
 • 8
  Obligar als partits a publicar al seu lloc web els seus reglaments, estatuts, comptes, ingressos i despeses electorals, pressupostos i procediments de control interns.
 • 9
  Exigir als partits la creació d'un òrgan intern anticorrupció amb funcions preventives i de control.
 • 10
  Escollir els candidats mitjançant un sistema d'eleccions primàries.