• 1
  Separar d'immediat de qualsevol carrer, siga públic o de partit, imputats per corrupció política fins que es resolga completament el procediment judicial.
 • 2
  Responsabilitat patrimonial subsidiària dels partits polítics en casos de corrupció dels seus càrrecs públics.
 • 3
  Apartar de qualsevol càrrec públic o de partit tot representant que haja falsificat o enganyat en relació amb el currículum o amb la qualificació professional o acadèmica.
 • 4
  Prohibir que empreses facen donacions als partits, reduir a 50.000€ les de les persones físiques i noificar al Tribunal de Comptes les donacions superiors a 25.000€ en un termini de 3 mesos. *
  * (Artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas).
 • 5
  Prohibir les donacions fetes per presidents, consellers delegats o altres directius amb responsabilitat directa en la gestió de contractes amb l'Administració.
 • 6
  Prohibir les condonacions dels crèdits bancaris a partits polítics.
 • 7
  Tipificar el delicte de finançament il·legal de partits polítics en el Codi Penal amb responsabilitat penal dels partits i dels sindicats.
 • 8
  Obligar els partits a publicar al web els reglaments, estatus, comptes anuals, gastos o ingressos electorals, pressupostos i els procediments de control intern.
 • 9
  Exigir als partits de crear un òrgan intern anticorrupció amb funcions preventives i de control.
 • 10
  Elegir els candidats mitjançant un sistema d'eleccions primàries.