• 1
  Separar de inmediato de calquera cargo, público ou de partido, a imputados por corrupción política ata a resolución completa do procedemento xudicial.
 • 2
  Responsabilidade patrimonial subsidiaria dos partidos políticos en casos de corrupción dos seus cargos públicos.
 • 3
  Apartar de calquera cargo público ou de partido a todo representante que falsificara ou enganara datos no seu currículum ou cualificación profesional ou académica.
 • 4
  Prohibir que as empresas fagan doazóns aos partidos, reducir a 50.000€ as das personas físicas e notificar ao Tribunal de Contas no prazo de tres meses as doazóns maiores de 25.000€. *
  * (Artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas).
 • 5
  Prohibir as doazóns por parte de presidentes, conselleiros delegados ou outros directivos con responsabilidade directa ou indirecta na xestión de contratos coa Administración.
 • 6
  Prohibir as condoazóns dos créditos bancarios a partidos políticos.
 • 7
  Tipificar o delito de financiación ilegal de partidos políticos no Código Penal con responsabilidade penal dos partidos políticos e sindicatos.
 • 8
  Obrigar aos partidos a publicar na súa páxina web os seus regulamentos, estatutos, contas, ingresos e gastos electorais, presupostos e procedementos de control internos.
 • 9
  Esixir aos partidos a creación dun órgano interno anticorrupción con funcións preventivas e de control.
 • 10
  Escoller aos candidatos mediante un sistema de eleccións primarias.